Channel

channel-mô-hinh-forex

Channel là gì?

Channel là một mẫu hình kỹ thuật được hình thành bởi giá dao động trong một mức nhất định (hỗ trợ và kháng cự) theo đó mức giá cao nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.

Có 3 loại Channel:

1. Channel đi ngang (dải)

2. Channel tăng dần

3. Channel giảm dần

Channel đi ngang (Dải)

Channel đi ngang, hay thường được gọi là dải, có thể được tìm thấy trên biểu đồ nơi giá đang giao dịch đi ngang, tạo mức hỗ trợ  và mức kháng cự ngang.

 Charts pattern - Channel

Làm thế nào để xác định mức hỗ trợ và kháng cự:

Mức hỗ trợ là mức thấp nhất mà giá đạt được trước khi quay trở lại  mức kháng cự là điểm cao nhất mà giá đạt được trước khi quay trở lại. Do đó, các mức hỗ trợ và kháng cự là biên giới phía dưới và trên khi giá đang di chuyển theo một kiểu zigzag.

Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được xác định bằng nhiều cách khác nhau. Một số trader xác định bằng cách lấy cây gậy / bóng của nến là tài liệu tham khảo, trong khi các trader khác xác định các mức này bằng cách nhìn vào thân nến. Bất kể phương pháp nào, ngưỡng hỗ trợ / kháng cự được khẳng định khi có ít nhất 2 lần hồi phục.

FOREX-APPS-PIPS-WIZARD-PRO

Bằng cách nhìn vào hình Channel đi ngang trên, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự được xác định bằng cách lấy thân nến.

Channel tăng dần

Channel tăng dần là một dải vùng kỹ thuật mà giá di chuyển theo hướng đi lên.

Charts pattern - Channel

Channel giảm dần

Channel giảm dần là một dải vùng kỹ thuật mà giá di chuyển theo hướng đi xuống.

Charts pattern - Channel

Làm thế nào để giao dịch với 1 channel?

Giao dịch phạm vi:

Khi giá đang tiến đến mức hỗ trợ, dự đoán cho một giao dịch Mua. Váo lệnh  khi giá chạm ngưỡng hỗ trợ và bắt đầu tạo tín hiệu chu kì tăng.

Khi giá đang tiến đến mức kháng cự, dự đoán cho một giao dịch BÁN. Vào lệnh  khi giá chạm mức kháng cự và bắt đầu cho tín hiệu chu kỳ giảm.

Giao dịch bứt phá:

Khi giá vượt qua kháng cự, nó là một tín hiệu MUA. Trong channel tăng dần, đây sẽ là mô hình tiếp diễn, trong khi ở một channel giảm dần, đây sẽ là một mẫu đảo chiều.

Khi giá phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ, đây là tín hiệu BÁN. Trong một chanel tăng dần, đây sẽ là một mô hình đảo chiều, trong khi trong một channel giảm dần, đây sẽ là một mô hình tiếp diễn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*