Mô Hình Bullish Engulfing

Candlestick pattern Bullish Engulfing

Mô hình Bullish Engulfing là gì?

Bullish Engulfing là một mô hình đặc trưng bởi một thân nến trắng lớn bao trùm một thân nến màu đen nhỏ, mà xuất hiện trong một xu hướng giảm. Thân nến trắng không nhất thiết phải bao phủ hoàn toàn nến màu đen nhưng hải  hoàn toàn bao phủ phần thân của nến màu đen này. Mô hình Bullish Engulfing  là một tín hiệu đảo chiều đáy quan trọng.

Candlestick pattern - Bullish Engulfing Pattern

Xác nhận hình thành mô hình Bullish Engulfing :

1. Thị trường đang xu hướng giảm.

2. Sau đó, chúng ta thấy một nến thân nhỏ màu đen.

3. Ngày hôm sau chúng ta thấy một nến thân trắng hoàn toàn bao phủ thân cây nến màu đen của ngày trước.

Giải thích về mô hình nến Bullish Engulfing:

Trong khi tâm lý thị trường là giảm; chúng ta thấy một số sự giảm bớt của xu hướng bán, thể hiện qua thân cây nến đen của ngày đầu tiên. Tiếp theo là ngày tăng giá cho thấy sức mạnh với giá đóng cửa bằng hoặc cao hơn mở cửa của ngày hôm trước. Nó có nghĩa là xu hướng giảm hiện nay đang mất đà và xu hướng tăng bắt đầu.

Các yếu tố quan trọng của mô hình Bullish Engulfing:

Kích thước tương đối của các thân nến trong những ngày đầu tiên và thứ hai là quan trọng. Nếu ngày đầu tiên của Bullish Engulfing được đặc trưng bởi một thân rất rất nhỏ (thậm chí nó có thể là một Doji hoặc Gần một Doji) nhưng ngày thứ hai được đặc trưng bởi một thân nến rất dài, điều này mạnh chỉ ra rằng sức mạnh của sự  giảm đã bị giảm giảm bớt và sự chênh lệch màu trắng so với cơ thể màu đen là dấu hiệu của sức mạnh tăng giá đang nổi lên.

Có khả năng cao hơn của đảo chiều đi lên nếu thân nến thứ haibao trùm nhiều hơn 1 thân nến trước (Có nghĩa là chúng ta thấy hai hay nhiều nến đen nhỏ bị bao trùm trước thân nếntrắng dài).

Sự đảo chiều của xu hướng giảm cần thiết  sự xác nhận thêm vào ngày thứ ba,  xác nhận này có thể dưới hình thức một nến trắng, một khoảng gáp rộng  hoặc chụp cận cao hơn vào ngày thứ ba.

 Charts pattern - Bullish Engulfing Pattern

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*