Mô hình bướm

Mo-hinh-buom

Mô hình bướm là gì?

Mô hình được tạo ra bởi Bryce Gilmore, Mộ mô hình bướm hoàn hảo được xác định bởi sự hồi chuyển 0.786 của chuyển động AB đối với chuyển động XA.

Mo hinh buom giam giáMo hinh buom tang gia

 

Mô hình bướm có những đặc điểm cụ thể:

  • AB nên là sự hồi chuyển 0.786 đối với XA.

  • BC có thể là dịch chuyển 0.382 hoặc 0.886 đối với AB.

  • Nếu sự dịch chuyển của BC là 0.382 so với AB, sau đó CD nên là phần mở rộng 1.618 của BC. Do đó, nếu dịch chuyển của BC là 0.886 so với AB, sau đó CD nên là phần mởi rộng  2.618 của BC.

  • CD nên là phần mở rộng 1.27 hay 1.618 của XA.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*