Mô hình con cua

MO-HINH-CUA

Mô hình Cua là gì?

Năm 2000, Scott Carney, một tín đồ tin tưởng vào các mẫu giá hài hòa, đã phát hiện ra Mô hình Cua.

Theo ông, đây là chính xác nhất trong số tất cả các mô hình har monic (hài hòa) bởi vì sức mạng của khu vực đảo ngược tiềm năng từ sự di chuyển XA.

Charts-pattern-Crab-Pattern Charts-pattern-Crab-Pattern

Mô hình này có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao bởi vì bạn có thể đặt điểm cắt lỗ rất chặt chẽ.

Mô hình cua hoàn hảo phải có các điểm sau:

  • Đường di chuyển AB nên là sự phục hồi 0.382 hoặc 0.618 so với đường di chuyển XA.

  • Đường di chuyển BC có thể là sự phục hồi 0.382 hoặc 0.886 của đường di chuyển AB.

  • Nếu sự thoái lui của BC là 0.382 so với AB, thì CD nên là 2.24 của BC. Do đó, nếu di chuyển BC là 0.886 của AB, sau đó  CD nên là 3.618 của di chuyển BC.

  • Đường CD nên là  mở rộng 1.618của di chuyển XA.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*