Mô hình Morning Doji Star tăng giá

Mô hình nến Morning Doji Star

Mô hình Morning Doji Star tăng giá là gì?

Dưới đây là sự hình thành 3 cây nến báo hiệu một sự đảo ngược đáy chính.Nó bao gồm một cây nến dài màu đen theo sau là một nến  Doji mà được đặc trưng bởi  khoảng Gap trống để tạo thành một Doji star. Sau đó là đến có một cây nến trắng thứ ba, trong đó giá đóng cửa nằm trong thân màu đen của phiên giao dịch đầu tiên. Đây là một mô hình đáy hữu ích.

Mô hình nến - Bullish Morning Doji Star Pattern

Các Tiêu chí nhận diện cho mô hình  Morning Doji Star tăng giá:

1. Thị trường có xu hướng giảm.

2. Chúng ta thấy một cây nến dài màu đen vào ngày đầu tiên.

3. Sau đó, chúng ta thấy một nến  Doji vào ngày thứ hai có  khoảng trống (Gap) theo hướng xu hướng giảm trước đó.

4. Nến trắng vào ngày thứ ba khẳng định sự đảo chiều.

Giải thích về mô hình nến này này:

Thân nến màu đen trong khi thị trường đang giảm xuống có thể cho thấy thị trường giảm là chủ đạo. Sau đó một cây nên Doji xuất hiện cho thấy sự giảm đi của lực bán để đẩy thị trường đi xuống. Xác nhận sự đảo chiều tăng giá chính là thân nến trắng mạnh mẽ của ngày thứ ba. Mẫu Doji Star  rất chắc chắn nếu có khoảng trống (gap) trước và sau  thân nến Doji. Khoảng trống (gap) thứ hai là rất hiếm, nhưng sự thiếu hụt nó không lấy đi sức mạnh của sự hình thành này.

Yếu tố quan trọng của mô hình nến  này:

  • Doji có thể nhiều hơn một, hai hoặc thậm chí ba.

  • Khoảng trống của Doji không quá quan trọng.

  • Độ tin cậy của mô hình này là rất cao, nhưng vẫn còn một xác nhận dưới hình thức một cây nến trắng với một đóng cửa cao hơn hoặc có khoảng trống (gap) phía sau.

 

Mô hình nến - Bullish Morning Doji Star

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*